Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • boulangerit

  boulangerit, pyrhotin

  Velmi tenké a až 2 cm dlouhé jehlice kovově šedého a lesklého boulangeritu. Jehlice trčí z podložky, tvořené směsí sirníků a karbonátů z nichž nejvýraznější je bronzový pyrhotin. Dále je možné identifikovat arzenopyrit, chalkopyrit a sfalerit. Z karbonátů se jedná především o siderit. Místy tvoří boulangerit plstnaté povlaky. V historických dobách byl vzhledem k tomuto charakteristickému znaku označován jako plstnatá ruda. Boulangerity (spolu s výrazně lesklými černými sfalerity) z této oblasti jsou obecně velmi hezké a sběrateli rudních minerálů ceněné. Vzorek pochází z kolekce starších nálezů učiněných okolo roku 2000 ještě za dob Jugoslávie. Pohledová část 14 krát 8 cm

  Stojím 9300 Kč. Chcete mě?

 • boulangerit

  boulangerit, pyrhotin, manganokalcit

  Pararelně srostlé několik cm velké pyrhotinové krystaly jsou porostlé směsí karbonátů, aztenopyritem do 3 mm a chomáčky boulangeritu. Velmi pěkný vzorek. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 3840 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen, boulangerit

  Marmarošský diamant. Pohledová část 25 krát 16 cm

  Stojím 2560 Kč. Chcete mě?


 • siderit

  siderit, boulangerit

  Sideritové kuličky na rudní podložce. Na podložce tvořené komplexní rudninou (především černého sfaleritu a bělavě zlatavého pyritu) jsou hustě narostlé drobné sférické shluky krystaloveného sideritu. V prohlubních mezi kuličkami jsou relativně hustě narostlé vlasově tenké a krátké krystaly boulangeritu. Krom něj je ještě v jedné z dutin dobře patrný drobně krystalovaný arzenopyrit. Pohledová část 11.5 krát 9.5 cm

  Stojím 2160 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz