Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • erytrin

  erytrín

  Velké erytrínové krystaly na rudní podložce. Pohledová část 9 krát 4.5 cm

  Stojím 5200 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Plochá dutina v na kobalt bohaté rudnině je hustě vyplněna sytě fialovými a extrémně lesklými krystaly erytrínu. Drobnější avšak opravdu bohatý a estetický vzorek. Erytrínové krystaly se v dutině vyskytují ve dvou generacích. Primárně vytvořené, velké, ploché a ostře zakončené erytrínové krystaly s délkou do 15 mm podrůstají drobounké bochánky sekudnárního, světle růžového až nafialovělého a krátce jehličkovitého erytrínu. Pod mikroskopem je možné pozorovat další, bez podrobné analýzy však neurčitelné, kobaltnaté minerály. Pohledová část 7 krát 5 cm

  Stojím 12300 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Fialové, silně lesklé krystaly vzácného erytrínu z klasické lokality. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 4500 Kč. Chcete mě?


 • erytrin

  erytrín

  Fialové, silně lesklé krystaly vzácného erytrínu. Sytě fialové a lesklé erytrínové krystaly doprovází drobně krystalovaný křemen. Spolu s ním je na vzorku přítomen i jíný, pravděpodobně vzácnější ale pouhým okem neurčitelný kobaltový sekundár. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 1980 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Fialové, silně lesklé krystaly vzácného erytrínu z klasické lokality. Pohledová část 8.5 krát 3 cm

  Stojím 1250 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín, rozelit

  Dutinový vzorek erytrínu a rozelitu. Vzorek rudniny obsahuje několik dutinek s výplní vzácných kobaltových sekundárů. Erytrín je patrný pouze v největší z nich a tvoří plochýé, lesklé a sytě fialové krystaly. Rozelit se v podobě temně fialových, třpytivě lesklých a opravdu drobounkých krystalků vyskytuje ve všech. Pohledová část 7 krát 4 cm

  Stojím 3620 Kč. Chcete mě?


 • erytrin

  erytrín

  Fialové, silně lesklé krystaly vzácného erytrínu z klasické lokality. Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 1320 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín, kobaltkoritnigit

  Pohledná a estetická ukázka dutinového erytrínu. Na temně fialové lesklé krystaly, z nichž nejdelší měří 15 mm, nasedají růžovofialové růžičky a chomáčky drobných jehlic kobaltkoritnigitu. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 7800 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Kvalitní ukázka ze světové lokality. Vějíř 20 mm dlouhých tmavě fialových lesklých krystalu z dutiny. Pohledová část 9 krát 8 cm

  Stojím 2300 Kč. Chcete mě?


 • erytrin

  erytrín

  Kvalitní ukázka ze světové lokality. 30 mm dlouhý ležatý krystal korunuje dutinu s drobnější drůzou erytrínu a velmi drobným beta-rozelitem. Pohledová část 8 krát 5 cm

  Stojím 2900 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Velmi bohatá a velká drúza až centimetr dlouhých lesklých fialových krystalů erytrínu. Erytrínové krystaly jsou šikmo narostlé na ploché horninové puklině. Plochy mezi krystaly jsou místy poprášeny světle růžovým mikroskopickým minerálem, pravděpodobně nějakým vzácnějším avšak neurčeným minerálem kobaltu. Vzorek je neobvykle velký, obecně jsou erytrínové vzorky většinou mnohem menší. Pohledová část 16 krát 11 cm

  Stojím 8700 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz