Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • erytrin

  erytrín

  Velký vzorek hojně porostlý erytrínovými krystaly. Citlivě otevřená plochá dutina na pohledové straně vzorku je vyplněna různě velkými i orientovanými krystaly erytrínu v kombinaci s šedavým jehličkovitým křemenem a světle růžovofialovým drobně jehličkovitým a bochánky tvořícím kobaltkoritnigitem. Plochý lištovitý krystal měří na délku cca. 2 cm ale velikost ostatních krystalů erytrínu jen vzácně přesahuje 1 cm. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 6800 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Fialové, silně lesklé krystaly vzácného erytrínu. Sytě fialové a lesklé erytrínové krystaly doprovází drobně krystalovaný křemen. Spolu s ním je na vzorku přítomen i jíný, pravděpodobně vzácnější ale pouhým okem neurčitelný kobaltový sekundár. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 1980 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Erytrínové krystaly narostlé jako hřebínek na ploché horninové podložce. Fialové, silně lesklé a různě velké krystaly vzácného erytrínu vyplňují spolu s jehličkami bílého křemene drobnou dutinu na kraji plochého vzorku. Erytrínové krystaly měří typicky cca 1 cm. Pohledová část 8.5 krát 7 cm

  Stojím 2550 Kč. Chcete mě?


 • erytrin

  erytrín, rozelit

  Dutinový vzorek erytrínu a rozelitu. Vzorek rudniny obsahuje několik dutinek s výplní vzácných kobaltových sekundárů. Erytrín je patrný pouze v největší z nich a tvoří plochýé, lesklé a sytě fialové krystaly. Rozelit se v podobě temně fialových, třpytivě lesklých a opravdu drobounkých krystalků vyskytuje ve všech. Pohledová část 7 krát 4 cm

  Stojím 3620 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Erytrínové krystaly v kombinaci s křemenem, podložkový vzorek. Na prokřemenělé rudnině bohaté erytrínem jsou narostlé silně lesklé, intenzivně fialové a ploše zašpičatělé erytrinové krystaly v kombinaci s drobnými krystaly křemene. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 3400 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín, kobaltkoritnigit

  Pohledná a estetická ukázka dutinového erytrínu. Na temně fialové lesklé krystaly, z nichž nejdelší měří 15 mm, nasedají růžovofialové růžičky a chomáčky drobných jehlic kobaltkoritnigitu. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 7800 Kč. Chcete mě?


 • erytrin

  erytrín

  Vějíř ležatých a až 20 mm dlouhých tmavě fialových lesklých krystalů erytrínu na horninové podložce. Pohledová část 9 krát 9 cm

  Stojím 3300 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Opravdu velký erytrínový krystal v ploché dutině kompaktní rudniny. Lištovitý, 30 mm dlouhý a ležatý krystal spojuje obě stěny ploché a dobře otevřené dutiny. Její výplň tvoří další drobně krystalický avšak neurčený tmavý minerál. Pohledová část 8 krát 5 cm

  Stojím 3400 Kč. Chcete mě?

 • erytrin

  erytrín

  Velmi bohatá a velká drúza až centimetr dlouhých lesklých fialových krystalů erytrínu. Erytrínové krystaly jsou šikmo narostlé na ploché horninové puklině. Plochy mezi krystaly jsou místy poprášeny světle růžovým mikroskopickým minerálem, pravděpodobně nějakým vzácnějším avšak neurčeným minerálem kobaltu. Vzorek je neobvykle velký, obecně jsou erytrínové vzorky většinou mnohem menší. Pohledová část 16 krát 11 cm

  Stojím 8700 Kč. Chcete mě?


 • kobaltodolomit

  kobaltodolomit, erytrín

  Sytě fialový kobaltodolomit v kombinaci s erytrínem. Plochá dutina, zabírající zhruba 40% pohledové strany vzorku, je hustě vyplněna drobounkými krystalky kobaltodolomitu. Spolu s ním lze v dutině identifikovat lištovité a méně než 1 cm dlouhé krystaly erytrínu. V sousední menší dutině jsou temně fialové krystaly dalšího vzácného kobaltového sekundáru. Pravděpodobně se jedná o rozelit, možná i wendwilsonit. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 2900 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz