Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • dolomit

  dolomit, galenit, cerusit

  Částečně přeměněný galenit na dolomitu. Pohledová část 15 krát 8 cm

  Stojím 3800 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Velký krystal kostrového galenitu na křemenné podložce. Pohledová část 9.5 krát 7 cm

  Stojím 6200 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Drúza lesklých galenitových krystalů na křemeni. Galenitové krystaly mají hrany dlouhé maximálně 15 mm, jsou silně lesklé, zploštělé a některé jejich vrcholy jsou nedorostlé. Mezi galenitem je narostlý černý sfalerit a jemné jehličky křemene. Místy jsou na vzorku také opravdu drobounké skupiny růžových krystalků pro tuto lokalitu relativně méně běžného rodochrozitu. Pohledová část 12 krát 8.5 cm

  Stojím 3460 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Vzorek kostrovitých, porézních, silně lesklých krystalů galenitu. Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 2475 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Úhledný vzorek krystalů galenitu v kombinaci se sfaleritem. Kompaktní kus olověné rudy je z pohledové strany porostlý stříbřitě šedými kovově lesklými krystaly galenitu. Galenit netvoří klasické kostky. Krystaly jsou plastické, kaskádovité a prostorově velmi pěkně uspořádaně. Na některých je patrný kostrovitý vývoj a v jejich plochách jsou drobná okénka. Jiné se zdají být lehce natavené. Mezi galenitem je také několik vyrostlic hnědočerného sfaleritu. Pohledová část 10.5 krát 7.5 cm

  Stojím 3310 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Klasická ukázka galenitu z dané lokality. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 3300 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Výběrový vzorek kostrovitých krystalů galenitu s dominantní oboustrannou žílou křemene. Pohledová část 13 krát 8 cm

  Stojím 10600 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Stříbřité lesklé krystaly galenitu s drobným kalcitem. Galenit vytváří na podložce z komplexní sirníkové rudniny několik žebrovitých útvaru. Celý povrch je pokrytý kovově lesklými krystaly galenitu o velikosti do 7 mm a je částečně porostlý drobným kalcitem. Vzpomínka na bohatství rumunských rudních dolů. Pohledová část 9.5 krát 7 cm

  Stojím 2120 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, chalkopyrit

  Stříbřité lesklé krystaly galenitu do 15 mm prorostlé chalkopyritem. Vzpomínka na bohatství rumunských rudních dolů. Pohledová část 8.5 krát 5 cm

  Stojím 1425 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Estetická drúza silně lesklých galenitových krystalů. Galenit vytváří ploché, jakoby natavené, lupenité a částečně kostrovité krystaly uspořádané do několika různě orientovaných hřebenů. Galenit má opravdu silný lesk, 'natavené' části krystalů pak matný. Pěsťový vzorek nejvyšší kvality, potěšení především pro opravdové znalce a milovníky rudních minerálů. Pohledová část 9.5 krát 7.5 cm

  Stojím 10880 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Drůza plochých, kostrovitých, lehce natavených krystalů galenitu, kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 6 krát 5 cm

  Stojím 710 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Volná drůza lehce natavených, plochých galenitových krystalů do 1cm. Mezi krystaly galenitu prorůstají drobnější krystalky pyritu. Pohledová část 5.5 krát 4.5 cm

  Stojím 710 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Klasická ukázka silně lesklých, max.3cm velkých krychlí galenitu. Vzorek ve skutečnosti vypadá lépe než na fotografii. Pohledová část 7 krát 4 cm

  Stojím 940 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Ukázka nízkoteplotního, lehce nataveného galenitu, kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 7 krát 5 cm

  Stojím 850 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Vzorek lehce natavených, lesklých krystalů galenitu na křišťálové podložce. Pohledová část 6 krát 5.5 cm

  Stojím 870 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Vzorek tvoří silně lesklé, kostrovité, lehce natavené galenitové krystaly, kterými prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 7.5 krát 5 cm

  Stojím 1070 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Volná drůza kostrovitých, lehce natavených krystalů galenitu. Krychle galenitu jsou jemně poprášeny chalkopyritem. Pohledová část 6 krát 6 cm

  Stojím 1030 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Volná drůza kostrovitých krystalů galenitu. Tento druh patří mezi velmi žádané ukázky z dané lokality. Pohledová část 7.5 krát 5.5 cm

  Stojím 1070 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Vzorek silně natavených krystalů galenitu. Pohledová část 7.5 krát 5 cm

  Stojím 580 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Nádherný vzorek lesklých krychlí galenitu kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 6 krát 5 cm

  Stojím 920 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Částečně kostrovité, až 2cm velké, silně lesklé krystaly. Klasická ukázka. Pohledová část 7 krát 6 cm

  Stojím 980 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Vzorek tvoří ploché, kostrovité a lehce natavené galenitové krystaly. Tento druh galenitu patří mezi velmi žádané ukázky z této lokality. Pohledová část 8 krát 6.5 cm

  Stojím 1020 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Klasická ukázka galenitu. Krystal v levé horní části kamene je poškozený ale i tak se jedná o pěkný vzorek. Pohledová část 10 krát 7 cm

  Stojím 2560 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit

  Krychle galenitu jsou prorostlé drobnějším černým sfaleritem. Klasická ukázka. Pohledová část 11 krát 6 cm

  Stojím 3580 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit, sfalerit

  Galenitová drúza tvořená více typy krystalových tvarů. Dva větší a relativně neobvykle rostlé galenitové krystaly jsou na tomto vzorku narostlé v kombinaci s běžnými kostkami. Ploché kvádrovité krystaly mají hranu o délce přibližně 3 cm, velikost klasických kostek jen zřídka přesahuje 1 cm. Mezi galenitem je prorostlý drobně krystalovaný černý sfaleritem který se tu a tam objeví i ve formě žlutozelených prosvítajících kleofánů. Drobounce krystalovaný sfalerit tvoří také podložku tohoto pěkného a pro danou lokalitu netypického vzorku. Pohledová část 10 krát 10 cm

  Stojím 4790 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Nádherný vzorek nízkoteplotního galenitu kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 4800 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Vzorek tvoří silně lesklé, ploché, kostrovité a lehce natavené galenitové krystaly. Tento druh galenitu patří mezi velmi žádané ukázky z této lokality. Svoji kvalitou uspokojí i náročné sběratele. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 4900 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Silně lesklé galenitové krystaly na křemeni. Drúza extrémně lesklých a převážně kostrovitých krystalů galenitu o velikosti do 2 cm. Jiné galenitové krystaly vypadají jako natavené. Největší z nich, s dolíčky na povrchu, měří téměř 3 cm. V mezerách mezi krystaly galenitu jsou tenké křišťály. Vzorek nejvyšší kvality který potěší o opravdové znalce. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 11840 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, manganokalcit

  Drobnější galenitové krystaly jsou hustě porostlé kulovými agregáty, tvořenými pravděpodobně krystaly manganokalcitu. Na manganokalcit narůstá pyrit a chalkopyrit. Velmi pěkná kombinace. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 2780 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, křemen

  Na křemenné drůze narůstají částečně kostrovité krystaly galenitu. Některé krystaly maji nedorostlé rohy, což činí vzorek mimořádně zajímavým. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 3200 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit, sfalerit, křemen, kalcit

  Drúza silně lesklých galenitových krychlí v kombinaci se sfaleritem, křemenem a kalcitem. Typicky 1,5 cm velké a opravdu silně lesklé galenitové krychle jsou porostlé černým a žlutohnědým částečně vypraskaným průsvitným sfaleritem (kleofány), drobným křemenem a kalcitem. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 5600 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, semseyit, sfalerit

  Na podložce, tvořené sfaleritem a pyritem, jsou narostlé lesklé galenitové krystaly do 15 mm. V dutině na pravé straně jsou dva vějířky krystalů semseyitu. Průměr vějířků cca. 7 mm. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 2120 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Velké stříbřitě šedé galenitové krystaly na rudní podložce. Členitá drúza hustě prorostlých stříbřitě šedých krystalů galenitu o velikosti cca 1.5 cm je narostlá na podložce ze směsi černého sfaleritu a žlutého pyritu. Krystaly jsou kovově lesklé a velmi dobře vyhraněné. Starý sběr z dob jugoslávské federace. Pohledová část 9 krát 9 cm

  Stojím 3360 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit, sfalerit

  Muzeální vzorek. Velká galenitová placka plná krystalů. Z masivní galenitové podložky vyrůstají až 6 cm velké krystaly stříbřitě šedého a matně lesklého galenitu. Do povrchu galenitových krystalů vrůstají drobné a max. 4 mm velké krystaly černého sfaleritu. Drobnou vadou na kráse může pro někoho být vyštípnutí jednoho z krystalů které může být se stejnou pravděpodobností poškozením z doby jeho těžby nebo výsledkem přírodních procesů. Vzorek pochází z těžby a byl získán v posledních letech dvacátého století. V současné dole je důl zakonzervován. Pohledová část 27 krát 22 cm

  Stojím 16800 Kč. Chcete mě?

 • chalkopyrit

  chalkopyrit

  Velké chalkopyritové krystaly na galenitu. Bohatá, oboustranná drúza lesklých zlato-žlutých chalkopyritových krystalů. Chalkopyritové krystaly hustě porůstají vzorek z pohledové i odvrácené strany a jsou velké až 2 cm. Podklad tvoří směs krystalického matně lesklého šedavě stříbrného galenitu a černého sfaleritu místy porostlého tenkým bílým jehličkovitým křemenem. Velmi pěkný vzorek který svou estetikou uspokojí i náročné sběratele. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 13800 Kč. Chcete mě?

 • chalkopyrit

  chalkopyrit

  Klasická ukázka mineralizace, kterou tvoří prorostlé krystaly sfaleritu, galenitu, chalkopyritu a křemene. Dominantou vzorku je téměř 5 cm velký krystal chalkopyritu nahoře uprostřed. Vzorek uspokojí i nejnáročnější sběratele. Pohledová část 16 krát 11 cm

  Stojím 7900 Kč. Chcete mě?


 • manganokalcit

  manganokalcit, sfalerit, galenit

  Vzhledný vzorek manganokalcitu v asociaci s galenitem a sfaleritem. Pohledová část 8 krát 7.5 cm

  Stojím 2840 Kč. Chcete mě?

 • pyrhotin

  pyrhotin, galenit, pyrit

  Pyrhotinová podložka, ze které vyrůstají 3 cm velké stojaté krystaly pyrhotinu je částečně prorostlá galenitem a pyritem. Špičková ukázka, vhodná i pro náročné sběratele. Pohledová část 10 krát 8 cm

  Stojím 6400 Kč. Chcete mě?

 • pyrit

  pyrit

  Rudní klasika, krystalický pyrit v kombinaci s dalšími nerosty. Srůst mnoha cca 1 cm velkých a dokonale lesklých pyritových krystalů které tvoří několik pararelně srostlých hřebenů doprovází stříbřité krystaly galenitu, ledové bílé krystaly kalcitu a ještě další, drobně krystalický karbonát, pravděpodobně dolomit. Drobné praskliny v krystalovaném pyritu nevedou hlouběji do lité podložky a nenarušují jeho soudržnost. Podobné trhlinky jsou pro tuto kosovskou lokalitu charakteristické. Vzorek je pevný a kompaktní a po vizuální stránce je pro danou lokalitu typický. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 2980 Kč. Chcete mě?


 • realgar

  realgar, pararealgar, galenit

  Volná drúza realgaru na galenitu. Největší krystaly realgaru meří necelých 10 mm a jsou částečně průsvitné. Podložkou je krystalický galenit který červené realgarové krystaly pokrývají ze všech stran. Místy je realgar přeměněn na žlutě oranžový auripigment. Realgar je citlivý na denní světlo a vlhkost, jeho krystaly postupně přecházejí v auripigment a oxid arzenitý. Vzorek je proto nutné uchovávat v suchém prostředí, nejlépe v uzavřené skříni a pokud možno bez přístupu denního světla. Pohledová část 7 krát 5.5 cm

  Stojím 5120 Kč. Chcete mě?

 • realgar

  realgar, pararealgar, galenit

  Drúza až 8 mm velkých tmavě červených krystalů realgaru spolu s galenitem a pyritem na na krystalech křišťálu. Realgar je citlivý na denní světlo a vlhkost, jeho krystaly postupně přecházejí v auripigment a oxid arzenitý. Vzorek je proto nutné uchovávat v suchém a ideálně tmavém prostředí (nejlépe uzavřená skříň bez přítomnosti denního světla). V případě zájmu o tento vzorek doporučujeme jeho osobní odběr, případně vyžádání aktuální fotografie. Pohledová část 13.5 krát 13.5 cm

  Stojím 9500 Kč. Chcete mě?

 • realgar

  realgar, pararealgar, galenit

  Velmi estetická drúza až 1 cm velkých tmavě červených krystalů realgaru na krystalech galenitu. Realgar je citlivý na denní světlo a vlhkost, jeho krystaly postupně přecházejí v auripigment a oxid arzenitý. Vzorek je proto nutné uchovávat v suchém a ideálně tmavém prostředí (nejlépe uzavřená skříň bez přítomnosti denního světla). V případě zájmu o tento vzorek doporučujeme jeho osobní odběr, případně vyžádání aktuální fotografie. Pohledová část 12.5 krát 8.5 cm

  Stojím 14200 Kč. Chcete mě?


 • sfalerit

  sfalerit, ankerit, dolomit, pyrit, galenit

  Kontrastní vzorek sfaleritu a směsi karbonátů na pyritu. Pyritová podložka je porostlá černým lesklým sfaleritem v kombinaci se zlatavým pyritem, sférickým žlutým sideritem, lehce naoranžovělým rodochrozitem a bílým kalcitem. Největší sfaleritové krystaly měří cca 15 mm. Vzorek je pro danou lokalitu typickou ukázkou mineralizace v pěkném a bohatém vývoji. Pohledová část 12 krát 9 cm

  Stojím 3960 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz