Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • dolomit

  dolomit, galenit, cerusit

  Částečně přeměněný galenit na dolomitu. Pohledová část 15 krát 8 cm

  Stojím 3800 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Velký krystal kostrového galenitu na křemenné podložce. Pohledová část 9.5 krát 7 cm

  Stojím 6200 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Drúza lesklých galenitových krystalů na křemeni. Galenitové krystaly mají hrany dlouhé maximálně 15 mm, jsou silně lesklé, zploštělé a některé jejich vrcholy jsou nedorostlé. Mezi galenitem je narostlý černý sfalerit a jemné jehličky křemene. Místy jsou na vzorku také opravdu drobounké skupiny růžových krystalků pro tuto lokalitu relativně méně běžného rodochrozitu. Pohledová část 12 krát 8.5 cm

  Stojím 3460 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Silně lesklý galenit v ne zcela běžném vývoji. Galenit vytváří různě zprohýbané, relativně ploché, porézní a opravdu silně lesklé a jakoby natavené krystaly. Galenitové krystaly vyrůstají z masivní galenitové podložky. Podobné a relativně neobvykle rostlé vzorky pocházejí z těžby okolo roku 2010. Pohledová část 10 krát 6.5 cm

  Stojím 3590 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Úhledný vzorek krystalů galenitu v kombinaci se sfaleritem. Kompaktní kus olověné rudy je z pohledové strany porostlý stříbřitě šedými kovově lesklými krystaly galenitu. Galenit netvoří klasické kostky. Krystaly jsou plastické, kaskádovité a prostorově velmi pěkně uspořádaně. Na některých je patrný kostrovitý vývoj a v jejich plochách jsou drobná okénka. Jiné se zdají být lehce natavené. Mezi galenitem je také několik vyrostlic hnědočerného sfaleritu. Pohledová část 10.5 krát 7.5 cm

  Stojím 3310 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Galenitové drúza tvořená srůstem několika velkých krystalů. Tmavě šedé a ocelově lesklé krystaly galenitu jsou porostlé drobným, silnější jehličky připomínajícím, křemenem. Hrana největšího galenitového krystalů měří více než 4 cm. Školní vzorek, klasická ukázka galenitu. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 3800 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Výběrový vzorek kostrovitých krystalů galenitu s dominantní oboustrannou žílou křemene. Pohledová část 13 krát 8 cm

  Stojím 10600 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Stříbřité lesklé krystaly galenitu s drobným kalcitem. Galenit vytváří na podložce z komplexní sirníkové rudniny několik žebrovitých útvaru. Celý povrch je pokrytý kovově lesklými krystaly galenitu o velikosti do 7 mm a je částečně porostlý drobným kalcitem. Vzpomínka na bohatství rumunských rudních dolů. Pohledová část 9.5 krát 7 cm

  Stojím 2120 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Estetická drúza silně lesklých galenitových krystalů. Galenit vytváří ploché, jakoby natavené, lupenité a částečně kostrovité krystaly uspořádané do několika různě orientovaných hřebenů. Galenit má opravdu silný lesk, 'natavené' části krystalů pak matný. Pěsťový vzorek nejvyšší kvality, potěšení především pro opravdové znalce a milovníky rudních minerálů. Pohledová část 9.5 krát 7.5 cm

  Stojím 10880 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Drúza plochých, silně tzv. natavených, krystalů galenitu kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 6 krát 4.5 cm

  Stojím 1060 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Srůst několika velkých a silně lesklých galenitových krystalů s výrazným vrstevnatým vývojem. Pohledová část 7 krát 4.5 cm

  Stojím 1390 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Vzorek silně natavených, lesklých krystalů galenitu s krystaly křišťálu na křišťálové podložce. Pohledová část 5.5 krát 5.5 cm

  Stojím 1330 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Prostorově pěkně uspořádaná ukázka nízkoteplotního galenitu Vzorek tvoří silně lesklé, porézní a rozplizlé, tzv.natavené galenitové krystaly kterými prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Pohledová část 8 krát 5.5 cm

  Stojím 2370 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Volná drúza složená z neobvykle vyvinutých galenitových krystalů. Až 25 mm velké krystaly galenitu z nichž některé jsou tzv. natavené a jiné mají kostrovitý vývoj či jsou výrazně vrstevnaté, jsou na některých plochách poprášeny mikroskopickým pyritem (možná i chalkopyritem) který jim propůjčuje zlatožlutý nádech. Pohledová část 6 krát 6 cm

  Stojím 1550 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Drobná a elegantní ukázka galenitu z bulharských dolů. Volná drúza silně lesklých, částečně kostrovitých a zvláštně vrstevnatých krystalů galenitu s výrazně lapovanými plochami. Největší galenitové krystaly měří cca 12 mm. Mezi galenitem lze nalézt drobně krystalovaný jehličkovitý křemen. Tento atraktivní vzorek potěší i náročnější sběratele rudních minerálů. Pohledová část 8 krát 5.5 cm

  Stojím 1800 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Zvláštně utvářený lesklý galenit původem z madanského rudního revíru. Vzorek je tvořen silně lesklými oblinami téměř amorfního, tzv. nataveného, galenitu. Pohledová část 7.5 krát 4.5 cm

  Stojím 820 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Dobře rostlý vzorek lesklých krychlí galenitu kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Největší galenitové krystaly měří cca 8 mm. Mezi galenitem lze nalézt drobně krystalovaný jehličkovitý křemen. Drobná a elegantní ukázka galenitu z bulharských dolů. Pohledová část 7 krát 5.5 cm

  Stojím 1470 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Vzorek tvoří ploché, kostrovité a lehce natavené galenitové krystaly. Tento druh galenitu patří mezi velmi žádané ukázky z této lokality. Pohledová část 8 krát 6.5 cm

  Stojím 1020 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Drúza galenitových krystalů na prokřemenělé rudní podložce. Klasická ukázka krychlových krystalů galenitu. Ocelově šedé a matně lesklé krystaly galenitu mají často seseknutý roh a jejich velikost jen zřídka přesahuje 15 mm. Některé plochy mají výrazné lapování. Vzorek svoji estetikou připomíná kolorované perokresby ze školních atlasů. Pohledová část 11 krát 7 cm

  Stojím 3780 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit

  Klasická ukázka krychlových krystalů galenitu, školní vzorek. Ocelově šedé a matně lesklé krystaly galenitu o hraně dlouhé až 3 cm jsou mají často seseknutý roh a kostrovitý vývoj. Některé plochy mají výrazné lapování. Na galenitu jsou narostlé drobné černé krystaly sfaleritu. Pohledová část 11 krát 6 cm

  Stojím 4280 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit

  Galenitová drúza tvořená více typy krystalových tvarů. Dva větší a relativně neobvykle rostlé galenitové krystaly jsou na tomto vzorku narostlé v kombinaci s běžnými kostkami. Ploché kvádrovité krystaly mají hranu o délce přibližně 3 cm, velikost klasických kostek jen zřídka přesahuje 1 cm. Mezi galenitem je prorostlý drobně krystalovaný černý sfaleritem který se tu a tam objeví i ve formě žlutozelených prosvítajících kleofánů. Drobounce krystalovaný sfalerit tvoří také podložku tohoto pěkného a pro danou lokalitu netypického vzorku. Pohledová část 10 krát 10 cm

  Stojím 4790 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Nádherný vzorek nízkoteplotního galenitu kterým prorůstají jehlicovité krystaly křišťálu. Vzorek tvoří silně lesklé, ploché, různě orientované, jakoby perforované a výrazně natavené galenitové krystaly. Prostor mezi nimi vyplňují drobounké krystaly křišťálu. Podobné a relativně neobvykle rostlé vzorky pocházejí z těžby okolo roku 2010. Tento atraktivní typ galenitu není na dané lokalitě zcela běžný a svoji krásou potěší i náročnější sběratele. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 7200 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Silně kovově lesklé a lupenitě uspořádané krystaly galenitu na podložce. Vzorek tvoří silně lesklé, ploché, vrstevnatě se překrývající, jakoby perforované a lehce natavené galenitové krystaly mezi nimiž lze tu a tam najít drobounké krystaly křišťálu. Tento atraktivní typ galenitu není na dané lokalitě zcela běžný. Podobné a relativně neobvykle rostlé vzorky pocházejí z těžby okolo roku 2010. Kámen je stabilně volně stojící a svoji estetikou uspokojí i náročné sběratele. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 7370 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Silně lesklé galenitové krystaly na křemeni. Drúza extrémně lesklých a převážně kostrovitých krystalů galenitu o velikosti do 2 cm. Jiné galenitové krystaly vypadají jako natavené. Největší z nich, s dolíčky na povrchu, měří téměř 3 cm. V mezerách mezi krystaly galenitu jsou tenké křišťály. Vzorek nejvyšší kvality který potěší o opravdové znalce. Pohledová část 13 krát 9 cm

  Stojím 11840 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Galenitové krystaly na křemenné podložce. Z masivní křemenné podložky vyrůstají až 8 mm silné silné a dlouhé krystaly křemene které jsou však téměř zcela porostlé a pohlcené šedavě stříbrným a matně lesklým galenitem. Některé z krystalů mají jakoby useknuté a nedorostlé rohy s okénkovou až kostrovitou strukturou což činí vzorek mimořádně zajímavým. Velikost jeho zvláštně rostlých krystalů ve spodní části vzorku nepřesahuje 15 mm. V horní části vzorku je na galenitu narostlý drobně krystalovaný kalcit. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 5900 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Lesklé galenitové kostky v kombinaci s prizmatickým křemenem. Oboustranná volná drúza křemene, porostlá silně lesklými kostkami galenitu. Velmi pěkný vzorek. Pohledová část 12 krát 10 cm

  Stojím 4800 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit, křemen, kalcit

  Drúza silně lesklých galenitových krychlí v kombinaci se sfaleritem, křemenem a kalcitem. Typicky 1,5 cm velké a opravdu silně lesklé galenitové krychle jsou porostlé černým a žlutohnědým částečně vypraskaným průsvitným sfaleritem (kleofány), drobným křemenem a kalcitem. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 5600 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit, semseyit, sfalerit

  Relativně vzácný krystalovaný semseyit v kombinaci s dalšími rudními minerály. Na podložce, tvořené především sfaleritem a pyritem, jsou narostlé třpytivě lesklé galenitové krystaly do 15 mm. Na galenitových krystalech je možné najít několik květ připomínajících vyrostlic semseyitu o průměru cca. 7 mm. Galenit je lemovaný černým a též silně lesklým sfaleritem který částečně porůstá i galenitové krystaly. Kombinaci doplňují světlé šedohnědé až nažloutlé drobounké krystalované karbonáty, pravděpodobně především siderit a kalcit. Tento opravdu pěkně rostlý a volně stojící vzorek má dvě stabilní polohy. Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 6200 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit

  Velké stříbřitě šedé galenitové krystaly na rudní podložce. Členitá drúza hustě prorostlých stříbřitě šedých krystalů galenitu o velikosti cca 1.5 cm je narostlá na podložce ze směsi černého sfaleritu a žlutého pyritu. Krystaly jsou kovově lesklé a velmi dobře vyhraněné. Starý sběr z dob jugoslávské federace. Pohledová část 9 krát 9 cm

  Stojím 3360 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit

  Muzeální vzorek. Velká galenitová placka plná krystalů. Z masivní galenitové podložky vyrůstají až 6 cm velké krystaly stříbřitě šedého a matně lesklého galenitu. Do povrchu galenitových krystalů vrůstají drobné a max. 4 mm velké krystaly černého sfaleritu. Drobnou vadou na kráse může pro někoho být vyštípnutí jednoho z krystalů které může být se stejnou pravděpodobností poškozením z doby jeho těžby nebo výsledkem přírodních procesů. Vzorek pochází z těžby a byl získán v posledních letech dvacátého století. V současné dole je důl zakonzervován. Pohledová část 27 krát 22 cm

  Stojím 16800 Kč. Chcete mě?


 • chalkopyrit

  chalkopyrit

  Velké chalkopyritové krystaly na galenitu. Bohatá, oboustranná drúza lesklých zlato-žlutých chalkopyritových krystalů. Chalkopyritové krystaly hustě porůstají vzorek z pohledové i odvrácené strany a jsou velké až 2 cm. Podklad tvoří směs krystalického matně lesklého šedavě stříbrného galenitu a černého sfaleritu místy porostlého tenkým bílým jehličkovitým křemenem. Velmi pěkný vzorek který svou estetikou uspokojí i náročné sběratele. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 13800 Kč. Chcete mě?

 • chalkopyrit

  chalkopyrit, galenit, sfalerit

  Velké zlaté chalkopyritové krystaly v kombinaci s galenitem a dalšími nerosty. Klasická ukázka mineralizace, kterou tvoří prorostlé krystaly sfaleritu, galenitu, chalkopyritu a křemene zbarveného chloritem do zelena. Ozdobou vzorku je téměř 5 cm velký krystal chalkopyritu nahoře uprostřed. Největší krychle galenitu měří necelé 2 cm. Vzorek, pocházející z těžby okolo roku 2000, uspokojí svoji dokonalostí i nejnáročnější sběratele rudních minerálů. Pohledová část 17 krát 11 cm

  Stojím 18800 Kč. Chcete mě?

 • manganokalcit

  manganokalcit, sfalerit, galenit

  Vzhledný vzorek manganokalcitu v asociaci s galenitem a sfaleritem. Pohledová část 8 krát 7.5 cm

  Stojím 2840 Kč. Chcete mě?


 • pyrhotin

  pyrhotin, galenit, pyrit

  Pyrhotin a pyrit v neobvyklém vývoji. Z podložky, tvořené především směsí zlatožlutého pyritu, bronzového pyrhotinu a stříbrného galenitu, vyrůstá několik cca 3 cm velkých, tenkých a plochých šestibokých krystalů s typickým tvarem pyrhotinu. Jejich povrch je zcela porostlý krystaly pyritu. Je možné, že se jedná o pseudomorfózu pyritu po pyrhotinu ale stejně tak je možné, že pyritové krystaly tenounké pyrhotinové šestiúhelníky zcela porostly a ten tvoří pouze jejich vnitřní jádro. Povrch vzorku je hustě porostlý drobným oranžově hnědým sideritem a lze na najít i další doprovodné minerály Tento velmi estetický a pro danou lokalitu netypický vzorek bude ozdobou každé sbírky rudních nerostů a potěší i velmi náročné sběratele. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 11600 Kč. Chcete mě?

 • pyrit

  pyrit

  Rudní klasika, krystalický pyrit v kombinaci s dalšími nerosty. Srůst mnoha cca 1 cm velkých a dokonale lesklých pyritových krystalů které tvoří několik pararelně srostlých hřebenů doprovází stříbřité krystaly galenitu, ledové bílé krystaly kalcitu a ještě další, drobně krystalický karbonát, pravděpodobně dolomit. Drobné praskliny v krystalovaném pyritu nevedou hlouběji do lité podložky a nenarušují jeho soudržnost. Podobné trhlinky jsou pro tuto kosovskou lokalitu charakteristické. Vzorek je pevný a kompaktní a po vizuální stránce je pro danou lokalitu typický. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 2980 Kč. Chcete mě?

 • realgar

  realgar, pararealgar, galenit

  Volná drúza realgaru na galenitu. Největší krystaly realgaru meří necelých 10 mm a jsou částečně průsvitné. Podložkou je krystalický galenit který červené realgarové krystaly pokrývají ze všech stran. Místy je realgar přeměněn na žlutě oranžový auripigment. Realgar je citlivý na denní světlo a vlhkost, jeho krystaly postupně přecházejí v auripigment a oxid arzenitý. Vzorek je proto nutné uchovávat v suchém prostředí, nejlépe v uzavřené skříni a pokud možno bez přístupu denního světla. Pohledová část 7 krát 5.5 cm

  Stojím 5120 Kč. Chcete mě?


 • realgar

  realgar, pararealgar, galenit

  Velmi estetická drúza až 1 cm velkých tmavě červených krystalů realgaru na krystalech galenitu. Realgar je citlivý na denní světlo a vlhkost, jeho krystaly postupně přecházejí v auripigment a oxid arzenitý. Vzorek je proto nutné uchovávat v suchém a ideálně tmavém prostředí (nejlépe uzavřená skříň bez přítomnosti denního světla). V případě zájmu o tento vzorek doporučujeme jeho osobní odběr, případně vyžádání aktuální fotografie. Pohledová část 12.5 krát 8.5 cm

  Stojím 14200 Kč. Chcete mě?

 • semseyit

  semseyit, galenit, chalkopyrit

  Relativně vzácný krystalovaný semseyit na galenitu s chalkopyritem. Na podložce, tvořené především sfaleritem a pyritem, jsou narostlé šedavě stříbrné galenitové krystaly do 15 mm a zlaté, maximálně 7 mm velké, krystaly chalkopyritu. Na galenitových krystalech je možné najít několik drobounkých a květ připomínajících vyrostlic semseyitu. Do galenitu místy zarůstá či jej porůstá drobný černý sfalerit a jehličky připomínající křemen. Pohledová část 8.5 krát 5.5 cm

  Stojím 3400 Kč. Chcete mě?

 • sfalerit

  sfalerit, ankerit, dolomit, pyrit, galenit

  Kontrastní vzorek sfaleritu a směsi karbonátů na pyritu. Pyritová podložka je porostlá černým lesklým sfaleritem v kombinaci se zlatavým pyritem, sférickým žlutým sideritem, lehce naoranžovělým rodochrozitem a bílým kalcitem. Největší sfaleritové krystaly měří cca 15 mm. Vzorek je pro danou lokalitu typickou ukázkou mineralizace v pěkném a bohatém vývoji. Pohledová část 12 krát 9 cm

  Stojím 3960 Kč. Chcete mě?


www.mineraaly.cz