Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • fluorit

  fluorit

  Drúza čirých fluoritových krystalů na křemeni. Až 3,5 cm velké skelně lesklé a ledově čiré krychle jsou narostlé na podložce tvořené křemenem a dlouhými tenkými krystaly křemene. Na povrchu vzorku jsou pak mezi fluoritovými krystaly prostorové útvary složené z nízce prizmatických krystalů bílého křemene. Ledově skelně čiré fluoritové krystaly se zdají být na fotografiích díky jiskření na růstových poruchách bílé. Pohledová část 10.5 krát 6.5 cm

  Stojím 8850 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Velký dekorativní či muzeální vzorek, drúza krystalů sytě zeleného fluoritu. Povrch vzorku je zcela porostlý lesklými, různě velkými a nestejnoměrně vybarvenými fluoritovými krystaly. Některé, především ty drobnější, jsou zelenavě čiré a velmi dobře průsvitné. Větší krystaly jsou až temně zelené. Hrana největšího z nich měří 6 cm. Rozměry jsou uváděny při osazení vzorku do kovového podstavce který je součástí dodávky. Pohledová část 45 krát 40 cm

  Stojím 86300 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Fluoritové krystaly porostlé křemenem. Na křemencové podložce jsou narostlé cca 1 cm velké krychle světle žlutého fluoritu. Na fluoritu jsou narostlé oboustranně ukončené a červenohnědě zbarvené krystalky křemene. Pohledová část 13 krát 7.5 cm

  Stojím 2150 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza fluoritových krystalů s porostem dalších minerálů. Na až 3 cm velkých perleťové bílých až šedavě bílých a lesklých fluoritových krystalech je narostlý jemně zrnitý zlatožlutý pyrit a rezavě hnědý goethit. Podložka vzorku je tvořena především zeleně zbarveným fluoritem a vyrůstají z ní ještě krystaly nízce prizmatického křemene které vykukují mezi fluoritovými krystaly na jeho pohledové straně. Pohledová část 12 krát 10 cm

  Stojím 1890 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drobná estetická drúza ledově čirých krystalů fluoritu v asociaci s pyritem a několika krystaly křemene. Velmi zajímavá a estetická ukázka z ruské lokality Dalněgorsk za odpovídající cenu. Pohledová část 7.5 krát 5.8 cm

  Stojím 12000 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Prostorově velmi pěkně uspořádaný vzorek zeleně zbarveného fluoritu. Fluorit tvoří lesklé a průsvitné krystaly a uvnitř některých z nich jsou patrné nafialovělé fantomy. Největší krystaly mají hranu dlouhou až 15 mm. Část z těch větších má nedokonale rostlé rohy které se zdají být seseknuté a je na nich patrný kostrovitý vývoj. Na levé straně vzorku je korunka krystalů mléčného křemene. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 11800 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Velmi pěkná ukázka sytě žlutooranžových až oranžových krystalů fluoritu. Vzorek je tvořen mnoha prorostlými krychlovými krystaly fluoritu které jsou lesklé a dobře průsvitné až průhledné. Hrana největšího z nich je dlouhá přibližně 3 cm. Zbarvení vynikne především při prosvícení vzorku, i za běžného osvětlení je ale velmi výrazné a příjemné. Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 9400 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Až 30 mm velké krystaly bílého až čirého a lehce průsvitného fluoritu. Krystaly fluoritu prorůstá drobně krystalovaný křemen. Některé jsou místně potaženy pyritem který často tvoří drobné sférické agregáty Vzorek pochází z posledního období těžby. Fluoritový důl El Hammam je již téměř 10 let uzavřený. Tento vzorek fluoritu svítí při nasvícení UV světlem (cca 385 nm, tzv. černé světlo) modře. Pohledová část 15 krát 10 cm

  Stojím 3400 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Bílé, až 20 mm velké krystaly bílého a lehce průsvitného fluoritu. Do fluoritu jsou vrostlé drobnější a oboustranně zakončené krystaly křemene. Místy je fluorit potažený drobnou vrstvičkou pyritu. Vzorek pochází z posledního období těžby. Fluoritový důl El Hammam je již téměř 10 let uzavřený. Tento vzorek fluoritu svítí při nasvícení UV světlem (cca 385 nm, tzv. černé světlo) modře. Pohledová část 11 krát 9 cm

  Stojím 1790 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza čirých, průsvitných, lesklých krystalů fluoritu. Některé s fialovými fantomy uvnitř. Hrana největšího krystalu měří 23 mm. Pohledová část 8 krát 8 cm

  Stojím 4670 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza čirých, průsvitných až průhledných, lesklých krystalů fluoritu s fialovými fantomy uvnitř. Hrana největšího krystalu měří 25 mm. Pohledová část 8 krát 7.5 cm

  Stojím 5360 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza téměř čirých a bezbarvých až světle zelených krystalů fluoritu. Krystaly jsou lesklé, pěkně vyhraněné, dobře průsvitné až průhledné a většinou fantomové kdy uvnitř světle zelených krystalů zřetelně vystupuje tmavší fantom. V centrálním krystalu o hraně 25 mm lze vidět více fantomů. Barvu vzorku určuje temně zelený fluorit tvořící podložku. Obecně se jedná o velmi pěkný a pro danou charakteristický vzorek. Pohledová část 6 krát 6.5 cm

  Stojím 4970 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza modrozelených krystalů fluoritu s fialovými fantomy. Fluoritové krystaly jsou velmi dobře průsvitné až průhledné, dobře vyhraněné a dokonale lesklé. Největší krystal má hranu o délce 18 mm. Mezi fluoritem jsou narostlé krátké, silné a matně lesklé krystaly křemene s přírodně naleptaným povrchem. a lehce béžovým tónem. Podložka vzorku je upravena oříznutím do podoby tenké placky. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 3930 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza světle zelených, průsvitných až průhledných krystalů fluoritu na fialové fluoritové podložce. Některé krystaly jsou fantomové. Velikost krystalů max. 11 mm. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 4150 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza čirých až nažloutlých, průsvitných krystalů fluoritu s vysokým leskem. Velikost krystalů max.16 mm. Pohledová část 13.5 krát 7 cm

  Stojím 9075 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza smaragdově zelených, částečně kostrovitých, průsvitných krystalů fluoritu. Velikost krystalů do 12 mm. Pohledová část 14 krát 6.5 cm

  Stojím 5875 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených matných krystalů s fialovým fantomem uvnitř. Fluoritem prorůstají cca. 2 cm velké limonitem potažené krystaly křemene. Velikost fluoritových krystalů do 1 cm. Pohledová část 16.5 krát 9.5 cm

  Stojím 5875 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza žlutých, čirých, dobře průhledných krystalů fluoritu. Největší krystal měří 2 cm. Pohledová část 12 krát 10 cm

  Stojím 6740 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza dokonale lesklých, průhledných a povětšinou fantomových krystalů fluoritu zvláštní barvy. Velikost krystalů maximálně 25 mm. Pohledová část 10 krát 12 cm

  Stojím 7776 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Oboustranná drúza světle modrofialových krystalů fluoritu. Fluoritový klk je ze dvou stran porostlý asi 10 mm velkými a nedokonale prosvítajícími krystaly fluoritu. Povrch krystalů se zdá být lehce ojíněný a jejich plochy mají matný lesk. Tak jak je u fluoritu poměrně obvyklé i barva tohoto vzorku se mění v závislosti na osvětlení. Zde konkrétně od šedomodré až po modrofialovou. Na odvrácené straně vzorku je fluorit porostlý drobným pyritem který lze v nepatrném množství najít i na pohledové straně vzorku. Pohledová část 14 krát 8.5 cm

  Stojím 3460 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza fialových krystalů fluoritu narostlých na dolomitové podložce. Největší krystal fluoritu měří cca 15 mm. Mezi fluority hustě prorůstají drobné krystalky křemene. Pohledová část 13.5 krát 10 cm

  Stojím 8650 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených, oktaedrických, dobře průsvitných krystalů fluoritu na kalcitové podložce. Největší krystal je velký cca 6 cm. Pohledová část 12.5 krát 9 cm

  Stojím 9540 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza světle zelených, průsvitných až čirých krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 3 cm. Pohledová část 13.5 krát 7 cm

  Stojím 1980 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Ledově jablečně zelené a dokonale průhledné krystaly fluoritu. Krystaly jsou uspořádány jakoby ve dvou vrstvách nad sebou. Největší krystal ve vrchní a lehce zelenější vrstvě má hranu o délce 36 mm. Nádherná a zvláštní kombinace. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 6270 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Na zelených až šedozelených krystalech fluoritu s netypickým tvarem narůstají bílé nedokonale vyvinuté krychle druhé generace. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 4540 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených průsvitných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 2 cm. Pohledová část 16 krát 9 cm

  Stojím 2340 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených až šedozelených, dobře průsvitných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 3 cm. Pohledová část 16 krát 15 cm

  Stojím 3880 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených až šedozelených, dobře průsvitných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 7 cm. Pohledová část 12 krát 8.5 cm

  Stojím 2340 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Krystal zeleného až šedozeleného, dobře průsvitného fluoritu se zkosenými hranami. Hrana krystalu měří 12 cm. Pohledová část 14 krát 11.5 cm

  Stojím 3240 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza zelených až šedozelených, dobře průsvintných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Na některé krystaly narůstá kalcit. Největší krychle fluoritu má hranu o délce 7 cm. Pohledová část 16 krát 8.5 cm

  Stojím 3420 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drúza jablečně zelených až šedozelených, dobře průsvitných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 5 cm. Pohledová část 10.5 krát 9 cm

  Stojím 2880 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza jablečně zelených až šedozelených, dobře průsvitných krystalů fluoritu. Krystaly mají typický tvar krychle se zkosenými hranami. Největší krychle má hranu o délce 6 cm. Pohledová část 14.5 krát 9 cm

  Stojím 3060 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza modrofialových krystalů fluoritu na křemenné krustě. Fluoritové krystaly jsou lesklé, dobře vyhraněné, s patrným zonálním vybarvením a částečně s kostrovitým růstem. Velikost největšího krystalu je cca 2,8 cm. Během krystalizace došlo ke změně podmínek a uvnitř ledových namodralých krystalů jsou vidět jejich jádra s fialovou barvou. Fluorit je známý tím že se jeho barva v různém osvětlení mění. Stejně tak je tomu i u tohoto vzorku. Nejlépe je to vidět na čtvrté fotografii která je složena ze dvou, pořízených za různých světelných podmínek. Pravá strana se zdá být modrá a levá fialová. Pohledová část 12.5 krát 11 cm

  Stojím 8100 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Velká drúza složená z ledově zelených fluoritových krystalů. Tato relativně velká a prakticky volná drúza je ze všech stran porostlá krystaly zeleně ledově čirého a silně lesklého fluoritu. Velikost krystalů je cca 1.5 cm. Místy mezi nimi prorůstá nízce prizmatický šedobílý obecný křemen. Vzorek je pohledový z více stran, lze jej vystavit i ve svislé poloze. Pohledová část 16.5 krát 10 cm

  Stojím 9380 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drůza fialových krystalů fluoritu. Pohledová část 8 krát 5.5 cm

  Stojím 960 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drúza světle fialových krystalů fluoritu. Až 3 cm velké, dobře vyhraněné a prosvítající fluoritové krystaly vyrůstají na hrubém kusu fluoritu. Jejich povrch je matně lesklý, plochy obsahují nerovnosti vztahující se k jeho vývoji a místy jsou na něm narostlé velmi drobné agregáty pyritu. Pohledová část 9.5 krát 9.5 cm

  Stojím 4250 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drůza fialovo-šedých krystalů fluoritu klasického krychlového tvaru. Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 2375 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Drůza tmavě fialových krystalů fluoritu. Pohledová část 15 krát 13 cm

  Stojím 3960 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Bohatá drůza modro-zelených, max. 3cm velkých krystalů fluoritu.Barva je ve skutečnosti výraznější než na fotografii. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 1720 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Bohatá drůza fialových, max. 2,4cm velkých krystalů fluoritu.Barva je ve skutečnosti výraznější než na fotografii. Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 2420 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Bohatá drůza modro-zelených, max. 2,2cm velkých krystalů fluoritu.Barva je ve skutečnosti výraznější než na fotografii. Pohledová část 8 krát 7 cm

  Stojím 2120 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, siderit, goethit, kalcit

  Drúza modravého až modro-zeleného fluoritu porostlá sideritem, goethitem a kalcitem. Podložkou vzorku je fluoritový klk který je hustě porostlý lupenitým béžovým sideritem. Na něj hojně nasedají drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu. Fluorit vytváří na povrchu vzorku několik max. 1,5 cm velkých a lesklých krystalů. Vzorek je pohledový ze dvou stran, na odvrácené mu dominuje skupinka bílých, přibližně 0,5 cm dlouhých a špičatých krystalků kalcitu. Pohledová část 10 krát 4.5 cm

  Stojím 2320 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Drůza lesklých, lehce nažloutlých krystalů fluoritu o velikosti do 2,5 cm. Vzorek vypadá ve skutečnosti mnohem lépe než na fotografii a patří mezi to nejlepší z dané lokality. Pohledová část 15 krát 10 cm

  Stojím 2650 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Na křemencové podložce jsou narostlé až 15 mm velké žluté krystaly fluoritu spolu s oranžově zbarveným křemenem. Vzorek vypadá ve skutečnosti lépe než na fotografii. Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 1100 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, křemen, pyrit

  Excelentní drůza čirých a lehce mléčně zakalených krystalů fluoritu, místy s narostlým ležatým, oboustranně ukončeným křemenem a drobným pyritem. Velikost krystalů okolo 2 cm. Největší, centrální, 3,5 cm. Vzorek vypadá ve skutečnosti mnohem lépe než na fotografii. Pohledová část 29 krát 21 cm

  Stojím 6426 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, kalcit

  Pohledová část 21 krát 15 cm

  Stojím 4760 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, limonit, fluorit, pyrit

  Krystaly nažloutlého fluoritu porostlé směsí goethitu, limonitu a pyritu. Uvedené minerály tvoří bochánkovitou strukturu na jejichž odlomených částech jsou patrné hustě srostlé jehličky, tvořené směsí goethitu a limonitu. Na fluorit ještě místy narůstají drobné krystaly kalcitu. Pěkná ukázka mineralizace z dnes již uzavřeného marockého dolu. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 3600 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou křemenem a krystaly modro-zeleného fluoritu. Pohledová část 14 krát 7 cm

  Stojím 1280 Kč. Chcete mě?


 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 9 krát 10 cm

  Stojím 890 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a max. 1,5cm krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace, výběrový vzorek. Pohledová část 10 krát 7 cm

  Stojím 880 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 640 Kč. Chcete mě?www.mineraaly.cz