Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Ametystová drúza, část geody. Na ametyst narůstá skupina kalcitových krystalů. Pohledová část 18 krát 15 cm

  Stojím 4085 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, chalcedon, kalcit

  Fialové krystaly ametystu v kombinaci s kalcitem a chalcedonem. Mezi ametystovými krystaly je narostlý shluk čirých dělových kalcitů. Prostor mezi nimi je vyplněn bochánky sněhobílého a jiskřivého chalcedonu. Prasklina v podložce vzorku je stabilizovaná tmelením a na povrchu vzorku mezi krystaly není patrná. Pohledová část 25 krát 15 cm

  Stojím 5500 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Ametystová drúza, část geody. Na ametyst narůstá skupina kalcitových krystalů. Největší krystal kalcitu měří 5cm. Pohledová část 35 krát 23 cm

  Stojím 19285 Kč. Chcete mě?


 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza ametystu na kterém narůstá 9 cm velký krystal kalcitu. Tento krystalový tvar kalcitu se nazývá dělový kalcit. Pohledová část 29 krát 23 cm

  Stojím 9880 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Ametystová drúza, část geody. Na ametyst narůstá skupina nepoškozených kalcitových krystalů. Délka nevětších krystalů cca. 3 cm. Pohledová část 28 krát 25 cm

  Stojím 10450 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Ametystová drúza, část geody. Na ametyst narůstá skupina nepoškozených kalcitových krystalů. Délka nevětších krystalů cca. 3 cm. Pohledová část 28 krát 25 cm

  Stojím 13205 Kč. Chcete mě?


 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza světlejšího až středně tmavého ametystu s kalcitem. Kalcit je dlouhý cca 15 cm a je tvořen srůstem několika krystalů z nichž je jeden poškozený. I tak se jedná o velmi pěkný vzorek který patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Pohledová část 33 krát 19 cm

  Stojím 22812 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza středně tmavého ametystu porostlá až 8 cm krystaly kalcitu. Estetická, nepoškozená ukázka která patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Excelentní kus. Pohledová část 45 krát 28 cm

  Stojím 33479 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza středně tmavého ametystu porostlá krystaly kalcitu. Estetická, nepoškozená ukázka která patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Pohledová část 11 krát 11 cm

  Stojím 3008 Kč. Chcete mě?


 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza středně tmavého ametystu porostlá krystaly kalcitu. Estetická, nepoškozená ukázka která patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Pohledová část 28 krát 21 cm

  Stojím 11265 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza středně tmavého ametystu porostlá nažloutlými krystaly kalcitu. Estetická, minimálně poškozená ukázka která patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Pohledová část 14 krát 13 cm

  Stojím 3295 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Drúza středně tmavého ametystu porostlá krystaly kalcitu s drobným poškozením kalcitu. Pohledová část 13 krát 8 cm

  Stojím 2526 Kč. Chcete mě?


 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Velká drúza středně tmavého ametystu hustě porostlá krystaly kalcitu. Spodní část je seřiznuta do roviny, kámen stojí bez opory. Estetická, nepoškozená ukázka která patří k tomu nejlepšímu co lze z dané lokality získat. Pohledová část 39 krát 40 cm

  Stojím 74899 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Efektní vejčitá částečně oleštěná drúza ametystu s kalcitem. Nejdelší krystal kalcitu měří cca 6 cm. Neobvyklý a velmi dekorativní kus. Pohledová část 28 krát 25 cm

  Stojím 31250 Kč. Chcete mě?

 • ametyst

  ametyst, kalcit

  Plochá a tenká ametystová drúza, část geody, ozdobená mnoha shluky kalcitových krystalů. Ametystové krystaly jsou středně až světle fialové barvy a mají špičky menší než 2 cm. Některé drobné drúzky kalcit, vyrůstající z ametystového podloží, jsou porostlé další generací drobounkého křemene až křišťálu což těmto krystalům kalcitu dodává třpytivý vzhled. Výjimečně estetický, bohatý vzorek. Pohledová část 52 krát 42 cm

  Stojím 43040 Kč. Chcete mě?


 • arzenopyrit

  arzenopyrit

  Pěkná drúza drobnějších krystalů arzenopyritu s kalcitem. Pohledová část 9.5 krát 6.5 cm

  Stojím 1780 Kč. Chcete mě?

 • arzenopyrit

  arzenopyrit, pyrit, kalcit

  Pěkný dlaňový vzorek, ukázková kombinace sirníků a karbonátů typických pro důl Stari Trg. Bohatá drúza, tvořená žlutavě kovově lesklými a rýhovanými krystaly pyritu o velikosti do 1,5 cm, stříbřitým kopinatým arzenopyritem, tlustými cvoky kalcitu a drobně krystalovaným černým sfaleritem, zlatým chalkopyritem a ježatými kuličkami z krystalů sideritu či ankeritu. Podložku tvoří kompaktní směs uvedených minerálů, téměř nepatrná prasklinka na povrchu několika krystalů je přírodního původu a nepokračuje do těla vzorku. Pohledová část 14 krát 9 cm

  Stojím 7750 Kč. Chcete mě?

 • arzenopyrit

  arzenopyrit, pyrit, kalcit

  Bohatá ukázka drobných krystalů arzenopyritu v kombinaci s pyritem a kalcitem. Na povrchu tenké sirníkové podložce jsou hustě narostlé stříbřité, kovově lesklé a kopinaté krystaly arzenopyritu spolu s krychličkami žlutavého pyritu. Typická velikost těchto krystalů jen zřídka přesahuje 5 mm. Vzorek zdobí několik cca. 2 cm velkých kalcitových krystalů které pod UV osvětlením září tmavě červenofialově. Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 3700 Kč. Chcete mě?


 • boulangerit

  boulangerit, pyrhotin, manganokalcit

  Pararelně srostlé několik cm velké pyrhotinové krystaly jsou porostlé směsí karbonátů, aztenopyritem do 3 mm a chomáčky boulangeritu. Velmi pěkný vzorek. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 3840 Kč. Chcete mě?

 • dioptas

  dioptas

  Drůza kalcitu porostlá temě zeleným lesklým dioptasem. Velikost krystalů do 8 mm. Dioptas je částečně porostlý další generací kalcitu a je možné jej odpreparovat. Pohledová část 15 krát 10 cm

  Stojím 12400 Kč. Chcete mě?

 • dioptas

  dioptas

  Krystaly smaragdově zeleného dioptasu v malé dutině. Dutina je vyplněná temně zeleným lesklým dioptasem. Velikost krystalů je do 5 mm. Hrany otevřené trojúhelníkové dutiny jsou dlouhé cca 3 cm. Protáhlá šikmá poloha s dioptasovou výplní je dlouhá necelých 6 cm, protíná celou pohledovou stranou vzorku ale je částečně vyplněna krystalickým kalcitem. Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 7490 Kč. Chcete mě?


 • dolomit

  dolomit, kalcit, křišťál

  Volná drůza z jílu. Na krystalech dolomitu do 5 cm sedí centimetrový krystal kalcitu dva ležaté kristaly křišťálu. Vzorek pochází ze zlatonosného dolu a je typickou ukázkou tamější mineralizace. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 1350 Kč. Chcete mě?

 • dolomit

  dolomit, kalcit, pyrit

  Volná drůza z jílu. Dolomitová podložka s krystaly téhož do 45 mm je porostlá kalcitem s místy vrostlým drobným, pravděpodobně zlatonosným, pyritem. Vzorek pochází ze zlatonosného dolu a je špičkovou ukázkou tamější mineralizace. Pohledová část 8 krát 7 cm

  Stojím 1540 Kč. Chcete mě?

 • dolomit

  dolomit

  Drúza narůžovělých dolomitových krystalů. Dolomitové krystaly jsou uspořádány v oblých shlucích vytvářejících cca 1 cm velké bradavičky posypané miniaturními krychličkami pyritu a několika krystaly kalcitu. Dolomit tvoří na prst silnou kůru narostlou na podložce z hnědého sfaleritu. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 1470 Kč. Chcete mě?


 • fluorit

  fluorit

  Kalcitem obrostlý krystal čirého fluoritu na rudní podložce. Na rudní podložce, tvořené směsí drobně krystalického pyrhotinu, galenitu a sfaleritu s ještě drobnějším kalcitem a křemenem, je narostlý 3 cm velký krystal ledově čirého fluoritu částečně pokrytý bílými kalcitovými cvoky. Povrch krystalu je přírodně naleptaný a stejně jako prasklina v jeho těle následně vyhojený. Kalcit na něj narostl až v poslední fázi vývoje. Na odvrácené straně je fluorit v místě dotyku s odlomenou rudninou lehce uštípnutý. Pohledová část 9.5 krát 8.5 cm

  Stojím 4700 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, siderit, goethit, kalcit

  Drúza modravého až modro-zeleného fluoritu porostlá sideritem, goethitem a kalcitem. Podložkou vzorku je fluoritový klk který je hustě porostlý lupenitým béžovým sideritem. Na něj hojně nasedají drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu. Fluorit vytváří na povrchu vzorku několik max. 1,5 cm velkých a lesklých krystalů. Vzorek je pohledový ze dvou stran, na odvrácené mu dominuje skupinka bílých, přibližně 0,5 cm dlouhých a špičatých krystalků kalcitu. Pohledová část 10 krát 4.5 cm

  Stojím 2320 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, kalcit

  Pohledová část 21 krát 15 cm

  Stojím 4760 Kč. Chcete mě?


 • galenit

  galenit

  Stříbřité lesklé krystaly galenitu s drobným kalcitem. Galenit vytváří na podložce z komplexní sirníkové rudniny několik žebrovitých útvaru. Celý povrch je pokrytý kovově lesklými krystaly galenitu o velikosti do 7 mm a je částečně porostlý drobným kalcitem. Vzpomínka na bohatství rumunských rudních dolů. Pohledová část 9.5 krát 7 cm

  Stojím 2120 Kč. Chcete mě?

 • galenit

  galenit, sfalerit, křemen, kalcit

  Drúza silně lesklých galenitových krychlí v kombinaci se sfaleritem, křemenem a kalcitem. Typicky 1,5 cm velké a opravdu silně lesklé galenitové krychle jsou porostlé černým a žlutohnědým částečně vypraskaným průsvitným sfaleritem (kleofány), drobným křemenem a kalcitem. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 5600 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, kalcit

  Kontrastní vzorek kalcitu na goethitu. Sférické agregáty sametově vypadajícího jehličkovitého goethitu nasedající a téměř zcela porůstají z obou stran podložku tvořenou drobnými krystaly křemene a fluoritu. Na goethitu jsou narostlé cca 1 cm velké oboustranně zakončené krystaly kalcitu. Pohledová část 5 krát 4 cm

  Stojím 1180 Kč. Chcete mě? • goethit

  goethit, pyrit, kalcit

  Pohledová část 17 krát 11 cm

  Stojím 3710 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, pyrit, kalcit

  Pohledová část 15 krát 10 cm

  Stojím 2842 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Tenkostěnná kalcitová geoda vyplněná krystalickým kalcitem. Zcela čiré krystaly kalcitu o délce do 2 cm jsou silně lesklé a zakončené ostrou špicí. Krystaly hustě vyplňují karbonátovou skořepinu silnou přibližně 1.5 cm. Pohledová část 19 krát 16 cm

  Stojím 5900 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit, chalcedon

  Dlouhý kalcitový krystal nasedlý na ploché chalcedonové podložce. Z tenkého plochého chalcedonového vějíře vyrůstá přibližně 13 cm dlouhý a hrubě rostlý kalcitový krystal. Pohledová část 14 krát 15 cm

  Stojím 2200 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Drúza šedavě bílých kalcitových krystalů na vápencové podložce. Vápencový klk je ze všech stran porostlý hedvábně až skelně lesklými krystaly kalcitu. Největší z nich měří cca 3 cm. Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 2400 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Relativně velká a tenkostěnná kalcitová geoda. Dutina v karbonátové hornině je vyplněna krystalickým kalcitem. Krystaly kalcitu jsou dlouhé maximálně 15 mm, jsou téměř čiré, lesklé a zakončené ostrou špicí. Plochá geoda je krásně rostlá a citlivě otevřená. Pohledová část 18 krát 12 cm

  Stojím 3800 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit

  Drúza dělových krystalů kalcitu. Krátké a silné, perleťově lesklé a ploše zakončené kalcitové krystaly klasického \'dělového\' tvaru jsou na povrchu vzorku všesměrově orientovány a drúza je pohledová ze všech směrů. Kalcitová kůra je silná cca 20 - 30 mm a je jakoby odloupnuta z ledvinitého povrchu dříve zoxidovaných a zeorodovaných sirníků. Ty se na spodní straně vzorku objevují ve formě druhotně narostlých drobounkých krystalků pyritu a směsi oxidů a hydroxidů železa. Pohledová část 10 krát 6 cm

  Stojím 1750 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Tenkostěnná kalcitová geoda vyplněná krystalickým kalcitem. Krystaly kalcitu jsou dlouhé maximálně 18 mm, jsou zcela čiré, lesklé, zakončené ostrou špicí a jsou narostlé v karbonátové skořepině silné přibližně 2 cm. Pohledová část 13 krát 11 cm

  Stojím 4400 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, prehnit, stilbit

  Drůza vzájemně prorostlých krystalů zeolitů z klasické lokality s dominantním 3 cm krystalem kalcitu. Pohledová část 12 krát 9 cm

  Stojím 890 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit

  Čtyři centimetry velký krystal kalcitu lehce potažený zeolity. Pohledová část 5 krát 5 cm

  Stojím 440 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Plovoucí drůza až 2cm velkých lupenitých krystalů bílého kalcitu částečně porostlá pyritem. Vzorek pro nenáročného sběratele. Pohledová část 10 krát 6 cm

  Stojím 480 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Silně lesklé pyritové krystaly jsou hustě porostlé skelně lesklým kalcitem. Klasická ukázka z dolů bývalé Jugoslávie. Pohledová část 7 krát 6 cm

  Stojím 370 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit

  5 cm velký lehce poškozený kalcitový lupen obrostlý drobným kalcitem a krystaly křišťálu. Klasická ukázka z dolů bývalé Jugoslávie. Pohledová část 7 krát 6 cm

  Stojím 350 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, manganokalcit, pyrit

  Drůza kalcitových krystalů prorostlých manganokalcitem. Podložku tvoří lesklý pyrit, který zároveň prorůstá manganokalcitem. Klasická ukázka z dolů bývalé Jugoslávie. Pohledová část 6 krát 4 cm

  Stojím 320 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Drůza krystalů kalcitu na pyritové podložce. Z kalcitu vyrůstají křišťály do 15 mm délky. Klasická ukázka z dolů bývalé Jugoslávie. Pohledová část 7 krát 6.5 cm

  Stojím 250 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit

  Vzorek kalcitových krystalů na ploché tenké podložce. Drúza perleťově lesklých a až 15 mm velkých kalcitových krystalů narostlých na tenké vápencové podložce. Velmi drobné krystaly porůstají i odvrácenou stranu vzorku. Pohledová část 12 krát 9 cm

  Stojím 900 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Srůst několika různě velkých, nažloutlých až smetanových a matně lesklých kalcitových krystalů. Pohledová část 12 krát 8.5 cm

  Stojím 840 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Drůza silně lesklých a průsvitných kalcitových krystalu na sfaleritové podložce. Velmi pěkný vzorek z legendárního rudního revíru v bývalé Jugoslávii. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 1950 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Drůza kalcitových krystalů na pyritu. Ukázkový vzorek z legendárního rudního revíru v bývalé Jugoslávii. Pohledová část 14 krát 16 cm

  Stojím 5180 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Drůza silně lesklého, průsvitného kalcitu, místy prorostlého arzenopyritem a pyritem, který zároveň tvoří podstatnou část podložky. Velmi pěkný vzorek z legendárního rudního revíru v bývalé Jugoslávii. Pohledová část 13 krát 11 cm

  Stojím 3670 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Zajímavě rostlá drúza kalcitových krystalů na barytové podložce. Kalcitové krystaly jsou lesklé a vytvářejí kulovité shluky narostlé na lupenitě krystalovaném barytu. Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 1750 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Pohledová část 13 krát 8 cm

  Stojím 1546 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Dvě generace krystalů. Pohledová část 8 krát 7 cm

  Stojím 610 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Vějířovitá drúza perleťově lesklých dělových kalcitů. Kalcitové krystaly jsou dlouhé cca 25 mm a narůstají na podložce tvořené směsí kalcitu, barytu, pyritu a oxidů železa. Část povrchu vzorku mezi krystaly kalcitu je porostlá drobounkým pyritem. Na odvrácené straně vzorku je poloha tvořená goethitem. Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 990 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 1408 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Dlouhé a tenké kalcitové krystaly v kombinaci s pyritem. Kalcitové krystaly trčící do prostoru jsou dlouhé do cca 2 cm, jsou perleťově lesklé, prosvítající a povrch vzorku mezi nimi je porostlý krychličkami pyritu. Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 1010 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Pohledová část 14 krát 8 cm

  Stojím 830 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit, dolomit, antimonit

  Zajímavá ukázka karbonátovo-sirníkové mineralizace. Povrch vzorku je zcela porostlý drobounce krystalovaným dolomitem který v řetízcích obrůstá četné dlouhé a ležaté avšak jen zřídka kovově probleskující jehlicovité krystaly antimonitu. Na dolomitu jsou tu a tam narostlé cca 1 cm velké kalcitové cvoky. Podložka vzorku je tvořena prokřemenělou směsí sirníků. Pohledová část 16 krát 11 cm

  Stojím 990 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Na fluoritu. Pohledová část 21 krát 17 cm

  Stojím 4030 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, fluorit, křemen

  Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 940 Kč. Chcete mě?


 • kalcit

  kalcit

  Drúza kaskádovitě rostlého cvočkového kalcitu. Až 4 cm velké a nízké smetanově bílé kalcitové cvoky jsou kaskádovitě narostlé na kystalovaném křemeni lemovaném pyritovou obrubou. Kalcitové krystaly vypadají jako překrývající se stříšky. Pohledová část 14 krát 11 cm

  Stojím 1650 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Pohledová část 19 krát 19 cm

  Stojím 3110 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit, pyrit

  Dlouhé paralelně srostlé kalcitové krystaly ozdobené pyritem. Na lesklých a špatně průsvitných kalcitových krystalech jsou narostlé amébovité shluky drobounkých pyritových krystalů vykukujících z hnědé krusty tvořené goethitem. Kalcit má několik poškození která jsou však lesklá, hladká a které byly pravděpodobně přírodně dohojeny. Pohledová část 14 krát 8.5 cm

  Stojím 1590 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Pohledová část 21 krát 17 cm

  Stojím 4320 Kč. Chcete mě?

 • kalcit

  kalcit

  Pohledová část 24 krát 17 cm

  Stojím 1530 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen

  Vějířovitá srostlice dlouhých krystalů rudního křemene. Pararelně srostlé a vějířovitě rozprostřené krystaly křemene jsou skelně lesklé, příčně rýhované a průsvitné až průhledné. Špičky přecházejí do čirého křišťálu. Na pohledové straně vzorku je několik drobných krystalů kalcitu, na odvrácené jsou do nich zarostlá zrna galenitu, sfaleritu a chalkopyritu. Pohledová část 9.5 krát 6.5 cm

  Stojím 4200 Kč. Chcete mě?


 • kremen

  křemen

  Efektní drúza rudního křemene s kalcitem. Pohledová část 17 krát 13 cm

  Stojím 12300 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen, kalcit

  Drůza tenkých, žezlovitě zakončených krystalů křemene. Každý je po obvodu zhruba ze dvou třetin obrostlý kalcitovou kápí. Pohledová část 18 krát 12 cm

  Stojím 3520 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen, kalcit

  Růžový křemen a kalcit na kalcitu. Část velkého kalcitového krystalu je porostlá směsí krystalů křemene, dělového kalcitu a drobounký sférických drúziček pyritu. Krystaly růžového křemene jsou ležaté, oboustranně zakončené a maximálně 20 mm dlouhé. Zbarvení je způsobeno mikroskopickými zrníčky hematitu. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 2400 Kč. Chcete mě?


 • kremen

  křemen, kalcit, fluorit

  Pohledová část 28 krát 22 cm

  Stojím 3180 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen, kalcit

  Pohledová část 26 krát 20 cm

  Stojím 5840 Kč. Chcete mě?

 • kristal

  křišťál

  Hezká ukázka zvláštně rostlých křišťálových krystalů z výplně rudní žíly. Na tenké rudní podložce jsou narostlé různě velké i orientované krystaly křišťálu. Některé z nich mají výrazně komolý tvar. Nejdelší z nich, šikmo narůstající na podložku ve středu vzorku, měří na délku téměř 9 cm. Krystaly s výrazným rýhováním jsou silně lesklé a zakončené drobnou ostrou a zdánlivě trojbokou špicí. Celý vzorek je lehce pocukrován různě velkými krystaly kalcitu. Odvrácená strana dominantního křišťálového krystalu je lehce poškozena ale poškození nepůsobí rušivým dojmem. Je pravděpodobné, že v tomto místě byla původně přirostlá k rudní žíle. Pohledová část 19 krát 13 cm

  Stojím 8600 Kč. Chcete mě?


 • kristal

  křišťál, kalcit

  Drůza 4 - 7 cm dlouhých krystalů křišťálu částečně porostlá kalcitem. Pohledová část 8 krát 5.5 cm

  Stojím 730 Kč. Chcete mě?

 • kuprit

  kuprit

  Estetický kupritový agregát. Masivní a zcela volně rostlý kupritový agregát je ozdobený velmi drobně krystalovaným malachitem a kobaltokalcitem. Pohledová část 11 krát 8.5 cm

  Stojím 5000 Kč. Chcete mě?

 • manganokalcit

  manganokalcit

  Velmi pěkný vzorek béžových kaskádově rostlých krystalů manganokalcitu na pyrito - kalcitové podložce. Velmi pěkný vzorek z dolů v bývalé Jugoslávii. Pohledová část 6.5 krát 5.5 cm

  Stojím 580 Kč. Chcete mě?


 • manganokalcit

  manganokalcit

  Prostorově pěkně vyvinuté manganokalcitové klky narostlé na rudní podložce. Velmi pěkná ukázka manganokalcitu na podložce, tvořené rudou (převážně pyritem a pyrhotinem) která jím místy prorůstá. Manganokalcit je porostlý drobným kalcitem. Podklad manganokalcitu tvoří vrstva růžově rezavého rodochrozitu. Tento bohatý vzorek z legendárního rudního revíru v bývalé Jugoslávii uspokojí i velmi náročného sběratele. Pohledová část 17 krát 13 cm

  Stojím 4600 Kč. Chcete mě?

 • pyrhotin

  pyrhotin

  Klasický srůst několika krystalů pyrhotinu, nasedajících na sfaleritové podložce. Na pyrhotinu jsou narostlé krystaly arzenopyritu a kalcitu Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 1000 Kč. Chcete mě?

 • pyrit

  pyrit, kalcit

  Silně lesklé pyritové krystaly porostlé kalcitem. Klasická ukázka z dolů bývalé Jugoslávie. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 670 Kč. Chcete mě?


 • pyrit

  pyrit, kalcit, sfalerit

  Krystalovaný pyrit lemovaný korunkou kalcitových krystalů. Drúza žlutavých kovově lesklých pyritových krystalů o velikosti do 1 cm narostlá na masivním pyritu je lemovaná průsvitnými plochými kalcitovými cvoky o průměru do 2 cm. Pyrit je lehce porostlý drobným černým a silně lesklým sfaleritem. Sfaleritové krystaly jsou velké cca 5 mm. Kalcitové krystaly na tomto vzorku svítí pod UV zářením intenzivní šarlatovou barvou. Pěkná rudní ukázka s pro danou lokalitu typickým a sběrateli ceněným vzhledem. Pohledová část 13 krát 11 cm

  Stojím 3650 Kč. Chcete mě?

 • pyrit

  pyrit

  Rudní klasika, krystalický pyrit v kombinaci s dalšími nerosty. Srůst mnoha cca 1 cm velkých a dokonale lesklých pyritových krystalů které tvoří několik pararelně srostlých hřebenů doprovází stříbřité krystaly galenitu, ledové bílé krystaly kalcitu a ještě další, drobně krystalický karbonát, pravděpodobně dolomit. Drobné praskliny v krystalovaném pyritu nevedou hlouběji do lité podložky a nenarušují jeho soudržnost. Podobné trhlinky jsou pro tuto kosovskou lokalitu charakteristické. Vzorek je pevný a kompaktní a po vizuální stránce je pro danou lokalitu typický. Pohledová část 14 krát 10 cm

  Stojím 2980 Kč. Chcete mě?

 • rodochrozit

  rodochrozit

  Drúza krystalů křemene kompletně porostlá drobně krystalovaným rodochrozitem a kalcitem. Krystaly křemene primárně porostl bílý kalcit a jako další generace na něj narostl růžový rodochrozit kterým místy prorůstá kalcit další generace. Pohledová část 17 krát 14 cm

  Stojím 11200 Kč. Chcete mě?


 • sadrovec

  sádrovec, kalcit, rodochrozit

  Plochý oboustranný vzorek sádrovce na rudníc karbonátech. Na prokřemenělém klku z rudní žíloviny je z jedné strany narostlý špinavě narůžovělý rhodochrozit či manganokalcit který tvoří bochánkovité agregáty. Na nich jsou narostlé až 2 cm dlouhé krystaly sádrovce. Na druhé straně vzorek z větší části pokrývá drobně krystalovaný kalcit. Pohledová část 12 krát 8 cm

  Stojím 1040 Kč. Chcete mě?

 • sfalerit

  sfalerit, kalcit

  Bohatý vzorek černých lesklých sfaleritových krystalů porostlých kalcitem. Rudní klasika v elegantní černobílé kombinaci. Po celém povrchu podložky tvořené sfaleritem jsou hustě narostlé černé ocelově lesklé sfaleritové krystaly. Na nich a mezi nimi jsou bílé a nádherné skelně lesklé kalcitové krystaly. Vzorek uspokojí i náročnější sběratele. Pohledová část 16 krát 12 cm

  Stojím 6900 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz