Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • apatit

  apatit, arzenopyrit, siderit

  Bohatá ukázka drobných, šedomodrých krystalků apatitu o velikosti do 0,5 cm na arzenopyritové podložce. Estetičnost vzorku je umocněna několika krystaly sideritu pískově žluté barvy. Pohledová část 10 krát 9 cm

  Stojím 3250 Kč. Chcete mě?

 • apatit

  apatit, siderit, muskovit

  Drůza drobných, pískově žlutých krystalků sideritu (do 1 mm) spolu s jedinci apatitu o velikosti do 1 cm. Vše prorostlé krystalky muskovitu do 0,5 cm. Pohledová část 14 krát 11 cm

  Stojím 1950 Kč. Chcete mě?

 • apatit

  apatit, siderit, pyrit

  Drůza šedomodrých krystalků apatitu (max. 0,5 cm) spolu s krystaly sideritu velikosti do 2 cm. Podložka jemně poprášena pyritem. Pohledová část 13 krát 11 cm

  Stojím 3120 Kč. Chcete mě?


 • dolomit

  dolomit, siderit, křišťál

  Ukázková drúza dolomitu, sideritu a křišťálu. Bílé dolomitové krystaly jsou prorostlé žlutohnědým sideritem a plochými krystaly křišťálu. Je docela dobře možné, že pod mikroskopem se mezi krystaly najdou i miniaturní zlatíčka zarostla v pyritu. Vzorek je původem ze zlatonosného dolu s těžko dostupným a sběrateli ceněným materiálem. Pohledová část 9 krát 8 cm

  Stojím 2620 Kč. Chcete mě?

 • ferberit

  ferberit, arzenopyrit, siderit

  4 cm velký ferberitový krystal na arzenopyritu. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 1950 Kč. Chcete mě?

 • ferberit

  ferberit, siderit

  Kovově lesklý, černý krystal je z druhé strany celý porostlý sideritem, který z pohledové strany vytváří kontrasní lem. Vzorek patří v dané lokalitě mezi výběrovou kvalitu. Pohledová část 6 krát 6 cm

  Stojím 3900 Kč. Chcete mě?


 • ferberit

  ferberit, siderit

  Špičkový vzorek, volný krystal z dutiny. Z jedné strany celý porostlý sideritem což z druhé strany vytváří kontrasní lem černého, kovově lesklého krystalu. Pohledová část 10 krát 6 cm

  Stojím 4800 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, siderit, goethit, kalcit

  Drúza modravého až modro-zeleného fluoritu porostlá sideritem, goethitem a kalcitem. Podložkou vzorku je fluoritový klk který je hustě porostlý lupenitým béžovým sideritem. Na něj hojně nasedají drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu. Fluorit vytváří na povrchu vzorku několik max. 1,5 cm velkých a lesklých krystalů. Vzorek je pohledový ze dvou stran, na odvrácené mu dominuje skupinka bílých, přibližně 0,5 cm dlouhých a špičatých krystalků kalcitu. Pohledová část 10 krát 4.5 cm

  Stojím 2320 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit, siderit

  Pohledová část 11 krát 8 cm

  Stojím 580 Kč. Chcete mě?


 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 9 krát 10 cm

  Stojím 890 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, siderit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 9 krát 9 cm

  Stojím 760 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a max. 1,5cm krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace, výběrový vzorek. Pohledová část 10 krát 7 cm

  Stojím 880 Kč. Chcete mě?


 • goethit

  goethit, siderit, fluorit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 8 krát 6 cm

  Stojím 640 Kč. Chcete mě?

 • goethit

  goethit, siderit

  Drobné sférické agregáty zlato-hnědého goethitu nasedající na podložku tvořenou lupeny sideritu a krystaly modro-zeleného fluoritu. Velmi neobvyklá kombinace. Pohledová část 7 krát 6 cm

  Stojím 430 Kč. Chcete mě?

 • kristal

  křišťál, siderit, dolomit

  Téměř volná drůza kříšťálu se sideritem a dolmitem, původem ze zlatonosného dolu s těžko dostupným a sběrately ceněným materiálem. Velmi pěkný vzorek, který ve skutečnosti vypadá lépe než na fotografiích. Pohledová část 14 krát 9 cm

  Stojím 5250 Kč. Chcete mě?


 • siderit

  siderit

  Sideritové krystaly narostlé na křemeni. Křemenná podložka je porostlá žlutohnědým sideritem a nedokonalými krystaly křišťálu. Největší krystal sideritu měří 20 mm. Vzorek je původem ze zlatonosného dolu s těžko dostupným a sběrateli ceněným materiálem. Pohledová část 9.5 krát 6.5 cm

  Stojím 1380 Kč. Chcete mě?

 • siderit

  siderit, boulangerit

  Sideritové kuličky na rudní podložce. Na podložce tvořené komplexní rudninou (především černého sfaleritu a bělavě zlatavého pyritu) jsou hustě narostlé drobné sférické shluky krystaloveného sideritu. V prohlubních mezi kuličkami jsou relativně hustě narostlé vlasově tenké a krátké krystaly boulangeritu. Krom něj je ještě v jedné z dutin dobře patrný drobně krystalovaný arzenopyrit. Pohledová část 11.5 krát 9.5 cm

  Stojím 2160 Kč. Chcete mě?

 • siderit

  siderit

  Hnědé, až několik cm velké krystaly sideritu z méně známe a dnes již vyčerpané lokality. Volná a zajímavě rostlá drůza. Pohledová část 11 krát 6 cm

  Stojím 600 Kč. Chcete mě?


 • siderit

  siderit

  Oboustranná drúza rezavě hnědých krystalů sideritu. Hnědé, až 3 cm velké a dobře vyhraněné krystaly sideritu. Na odvrácené straně vzorku sideritem prorůstají drobné rezavě zbarvené křišťály. Vzorek pochází z méně známe a dnes již vyčerpané lokality. Pohledová část 10 krát 7 cm

  Stojím 1860 Kč. Chcete mě?

 • siderit

  siderit

  Drúza rezavě hnědých krystalů sideritu. Hnědé, až 3 cm velké a dobře vyhraněné krystaly sideritu. Sideritem prorůstají limonitem potažené křišťály z nichž nejdelší měří také 3 cm. Vzorek pochází z méně známe a dnes již vyčerpané lokality. Pohledová část 8 krát 9 cm

  Stojím 1300 Kč. Chcete mě?

 • siderit

  siderit

  Drůza šestibokých sideritových krystalů na podložce z muskovitu a ferberitu. Pohledová část 10 krát 8 cm

  Stojím 1560 Kč. Chcete mě?


 • siderit

  siderit

  Drúza velkých sideritových krystalů. Na povrchu kompaktního sideritového vzorku jsou až 3 cm velké, lesklé a prostorově pěkně uspořádané krystaly. Vzorek pochází ze starých sběrů, lokalita jej již delší dobu neproduktivní. Pohledová část 13 krát 7 cm

  Stojím 1840 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz