Eshop s minerály, česky též nerosty, neživými květy z hlubin země. Kolekce minerálů z celého světa.

 • boulangerit

  boulangerit, pyrhotin

  Velmi tenké a až 2 cm dlouhé jehlice kovově šedého a lesklého boulangeritu. Jehlice trčí z podložky, tvořené směsí sirníků a karbonátů z nichž nejvýraznější je bronzový pyrhotin. Dále je možné identifikovat arzenopyrit, chalkopyrit a sfalerit. Z karbonátů se jedná především o siderit. Místy tvoří boulangerit plstnaté povlaky. V historických dobách byl vzhledem k tomuto charakteristickému znaku označován jako plstnatá ruda. Boulangerity (spolu s výrazně lesklými černými sfalerity) z této oblasti jsou obecně velmi hezké a sběrateli rudních minerálů ceněné. Vzorek pochází z kolekce starších nálezů učiněných okolo roku 2000 ještě za dob Jugoslávie. Pohledová část 14 krát 8 cm

  Stojím 9300 Kč. Chcete mě?

 • boulangerit

  boulangerit, pyrhotin, manganokalcit

  Pararelně srostlé několik cm velké pyrhotinové krystaly jsou porostlé směsí karbonátů, aztenopyritem do 3 mm a chomáčky boulangeritu. Velmi pěkný vzorek. Pohledová část 13 krát 10 cm

  Stojím 3840 Kč. Chcete mě?

 • fluorit

  fluorit

  Pohledová část 21 krát 15 cm

  Stojím 3290 Kč. Chcete mě?


 • kremen

  křemen, pyrhotin

  Pohledová část 12 krát 13 cm

  Stojím 720 Kč. Chcete mě?

 • kremen

  křemen, pyrhotin

  Pohledová část 21 krát 15 cm

  Stojím 1040 Kč. Chcete mě?

 • pyrhotin

  pyrhotin, galenit, pyrit

  Pyrhotin a pyrit v neobvyklém vývoji. Z podložky, tvořené především směsí zlatožlutého pyritu, bronzového pyrhotinu a stříbrného galenitu, vyrůstá několik cca 3 cm velkých, tenkých a plochých šestibokých krystalů s typickým tvarem pyrhotinu. Jejich povrch je zcela porostlý krystaly pyritu. Je možné, že se jedná o pseudomorfózu pyritu po pyrhotinu ale stejně tak je možné, že pyritové krystaly tenounké pyrhotinové šestiúhelníky zcela porostly a ten tvoří pouze jejich vnitřní jádro. Povrch vzorku je hustě porostlý drobným oranžově hnědým sideritem a lze na najít i další doprovodné minerály Tento velmi estetický a pro danou lokalitu netypický vzorek bude ozdobou každé sbírky rudních nerostů a potěší i velmi náročné sběratele. Pohledová část 9 krát 6 cm

  Stojím 11600 Kč. Chcete mě?


 • pyrhotin

  pyrhotin

  Klasický srůst několika krystalů pyrhotinu, nasedajících na sfaleritové podložce. Na pyrhotinu jsou narostlé krystaly arzenopyritu a kalcitu Pohledová část 9 krát 7 cm

  Stojím 1000 Kč. Chcete mě?

www.mineraaly.cz